Såmt gang


Va noga
Fösikti
Tänk ett

Ta åv
Byt om
Klä på

Blå
Röd
Grön

Tvätt
Högtryck
Desinficer

Blå halar
Röd halar
Grön halar

Klä åv
Ta på
Byt om

Blå stövel
Röd stövel
Grön stövel

Skrapa
Spån
Sköit om

Blå skrapo
Röd skrapo
Grön skrapo

Fix
Städa
Sköit om

He
Räcker
Int

Såmt gang